Søk
Lukk denne søkeboksen.

Næringsutvikling

Utsiras utfordring består av å finne nye, smarte løsninger for å skape verdi av vår nærhet til naturen. Her vil ny teknologi være en sentral faktor i arbeidet med å temme og kapitalisere på naturkreftene. Samtidig som Utsira må evne å tiltrekke seg ny kompetanse som sammen med dagens innbyggere kan gjøre Utsira til det smarte og grønne øysamfunnet.

Øya er et perfekt testsenter med sin geografiske avgrensning. Svakheten har blitt vår styrke!

Ordfører i Utsira kommune Marte Eide Klovning og Olje- og energiminister Tina Bru gleder seg over åpningen av Utsira Nord. foto: Haugaland Vekst

Hovedmål

Etablere Utsira som et knutepunkt for Utsira Nord, skape næringsutvikling og innovasjon innen energisektoren og maritim sektor, utnytte synergier mellom landbruk og havbruk for å skape nye forretningsmuligheter og stimulere til entreprenørskap og utvikling innen reiseliv og turisme.

Utsira ønsker på en proaktiv måte å skape næringsutvikling og innovasjon gjennom kombinasjoner av sin beliggenhet, nasjonale og internasjonale trender innen grønn omstilling og et mål å utvikle et helårig bærekraftig reiseliv.

I en liten distriktskommune som Utsira vil næringen ikke selv klare å gjennomføre nødvendige utviklingsprosjekter. Kommunen vil derfor selv ta initiativ til å delta aktivt i gjennomføring av utviklingsprosjekter. Kommunen vil være utadvendt og oppsøkende overfor næringslivet, og aktivt lete etter muligheter for bedriftsutvikling eller nyetableringer.

Utsira kommune prioritere følgende tematiske satsingsområder.

  • Flytende havvind – Utsira Nord
  • Ren energi og maritim fremtid
  • Mat
  • Turisme
  • Smarte samfunn

Utsira Næringsforum

En liten øy med mange små aktører som trekker i hver sin retning vil ikke ha noen gjennomslagskraft. Næringslivet på Utsira har derfor samlet seg om Utsira Næringsforum for å fremme næringslivets interesser på øya.

Ta kontakt med styreleder Anders Myklebost for mer informasjon og medlemskap:

Mobil: 418 52 330
E-post: andersmyklebost@gmail.com

Utsira Næringsforum
Gamleskulen Utsira

Gamleskulen som
innovasjonsinkubator?

Utsira kommune ønsker å skape et lokalt samlingspunkt for innovasjon, næringsutvikling med lokal ledelse, eierskap og styring på Utsira. Kommunen har derfor igangsatt en mulighetsstudie for å utrede bruken av Gamleskolen til et slik formål.

nb_NONorwegian