Søk
Lukk denne søkeboksen.

Smarte Utsira

Målet er å utvikle Utsira som et levende testsenter for nye energiløsninger. Haugaland Kraft er ansvarlige for å etablere testsenteret og har flere FoU-prosjekter på øya. Smarte strømnett kombinert med lokal fornybar produksjon som solkraft, vindkraft og bølgekraft, og lagring av energi i batterier eller som hydrogen, skal kobles sammen. Dette skal styres ved hjelp av store mengder data. Med andre ord Big Data i en liten kommune.

Kom til Utsira og test ut din nye teknologi. Se hvordan ny teknologi og nye energiløsninger kan spille på lag.

Pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem

Haugaland Kraft Energi (HKE) med partnere gjennomfører et pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem. Hovedmålet med prosjektet er eksperimentell utvikling av ny teknologi med tilhørende forretningsmodeller som gjør smarte energitjenester og fleksibilitet lønnsomt for energibruker, nettselskap og strømleverandør.
Du kan lese mer om prosjektet her: https://hkraft.no/fou/

På Utsira skal vi i Haugaland Kraft teste ut smart energistyring i alt fra privatboliger og næringsbygg til større strømnett. Foto: Haakon Nordvik.
På Utsira skal Haugaland Kraft teste ut smart energistyring i alt fra privatboliger og næringsbygg til større strømnett. Foto: Haakon Nordvik.

NYHETER

nb_NONorwegian