Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ren energi og maritim fremtid

Utsira er omgitt av hav, og tradisjonelt har havet stått for en betydelig del av verdiskapningen på Utsira. Verdens første vind- og hydrogenanlegg stod også på Utsira. Vindmøllene på Utsira var en del av den spennende hydrogensatsingen fra Norsk Hydro på starten av 2000-tallet. Norsk Hydro installerte turbinene i 2003 sammen med et hydrogenanlegg for å forsyne 10 hus på øya kun med energi fra vindkraft. 

Dette konkurransefortrinnet skal videreforedles og tas i bruk på nye områder og i nye næringer både til lands og til havs. 

Ren energi Utsira

Nyheter

nb_NONorwegian