Søk
Lukk denne søkeboksen.

Vindkraft

Vindmøllene på Utsira var en del av den spennende hydrogensatsingen fra Norsk Hydro på starten av 2000-tallet.

Vindmøllene på Utsira er av typen Enercon E-40. Generatoreffekt er på 600 kW, men for tiden kjører anlegget med noe redusert effekt, da nettet er svakt på Utsira. Når prosjektet fungerte som prøveprosjekt var det bare en mølle som var tilknyttet nettet. Nettilknyttingen er lagt langs veien og går inn på 22 kV stasjonen på Austrheim.

Vindforholdene på Utsira er svært gode og anlegget oppnår i snitt en produksjon på 3,5 GWh, og dermed rundt 3500 driftstimer i året. Plasseringen av møllene er svært sjønært, men etter 11 års drift er vindmøllene fortsatt i god tilstand. I forbindelse med planlagt prosjekt Utsira II, er vindmøllene planlagt byttet ut.

Utsira solvind prosjekt
nb_NONorwegian