Søk
Lukk denne søkeboksen.

Havbruk til havs

Farvannet rundt Utsira har svært gode betingelser for fisk, blant annet med meget god vanngjennomstrømming og passe sjøtemperatur for laks.

Etterspørselen etter sjømat er økende i verden. Likevel har den norske produksjonen av oppdrettslaks stagnert de siste årene. Dette skyldes til en viss grad at fjordenes produksjonskapasitet for oppdrettslaks er tilnærmet mettet. Det er behov for ny teknologi som kan utvide arealet for oppdrett i både Norge og resten av verden.

Utsira har enorme havområder med varierende eksponeringsgrad, passende dybde og temperatur og et sterkt engasjement for å satse på oppdrett og er derfor ideelt havbruk til havs.

Mowi's application for development licences for its AquaStorm concept.
Mowi's application for development licences for its AquaStorm concept. Image: Mowi</small