Søk
Lukk denne søkeboksen.

Bølgekraft

Energiproduksjon til havs handler ikke bare om offshore vind, det handler kanskje i enda større grad om å utnytte mulighetene innen bølgekraft. Teoretisk inneholder bølgene i verdensmålestokk mer energi enn verden har behov for, men foreløpig er ikke teknologien kommet langt nok til å få store volum. I Norge har vi i tillegg en kyst som vil utsette anleggene for veldig store påkjenninger. Utsira er derfor et perfekt utgangspunkt for å teste ut denne teknologien.

Spanske Wedge Global har i over 10 år forsket og utviklet bølgekraftverk: de har nå kastet sine øyne på akvakulturen i Norge og Utsira for å teste ut sin teknologi. 

Bølgekraft Utsira
nb_NONorwegian