Energilagring

Batterier blir en del av strømnettet på Utsira.

Det er viktig å finne ut hvordan batterier kan bidra til å glatte ut effekttopper, stabilisere strømnettet og gi økt utnyttelse av eksisterende nett for å unngå nettinvesteringer som ellers ville være nødvendige for å dekke effekttoppene. Batteriene vil bidra til balanse mellom forbruk og produksjon i sentralnettet.

Det store bruksområdet på Utsira vil være å bruke batterier som alternativ til å bygge ut og forsterke det lokale kraftnett når rutebåten MS Utsira skal elektrifiseres. Når rutebåten skal lade, kan batteriene levere kraften veldig raskt.

Energilagring Utsira
Tegning av det nye bygget for batterilagring på Utsira
Når rutebåten Utsira er elektrifisert, må den lade når den ligger til kai på Utsira.
nb_NONorwegian