Kraft testarena

Gjennom sine FoU prosjekter «Micro Grid Utsira» og «CINELDI pilot for Fleksibilitetsmarkedet» Ser Haugaland Kraft på muligheten for å etablere en testarena på Utsira. Hjertet i Utsira Micro Grid vil være et testsenter lokalisert på øya. 

Etablering av Utsira Kraft Testarene vil gi næringslivet tilgang til etterspurt infrastruktur for innovasjon, og er med andre ord viktig for konkurranseevne og fremtidig verdiskaping både på Utsira og i Norge forøvrig.

Kraft testarena Utsira
nb_NONorwegian