Søk
Lukk denne søkeboksen.

­Dato:   28. august

Sted:      Krambuloftet

Lunsj:  Noe å bite i 😊

Tema: Marine næringsparker –

nye muligheter for samhandling til havs

12:30 Velkomst kaffe + Lunsj

 

12:45 – 13:30         Marine Næringsparker – Senter for Arktis

  • Hvem er Nordic Innovation
  • Oppdrag og mål innenfor bærekraftig havøkonomi
  • Fokus på marine næringsparker og teststeder

 

13:30 – 14:30: Presentasjon av lokale initiativer på Utsira + diskusjoner

  • Utsira Nord / Næringsutvikling
  • Ren energi og maritim fremtid
  • Grøn og Smart Utsira

 

14:30 – 15:00: Diskusjoner og erfaringsutveksling

  • Forutsetninger og utfordringer relaterte til marine næringsparker
  • Muligheter for samarbeid og samlokalisering
  • Sirkulærøkonomi og bærekraftig verdiskapning
  • Veien videre og planer for fremtiden

 

15:00 – 17:00: Omvisning

Vi håper dette programmet vil gi en spennende og lærerik dag med fokus på marine næringsparker.

Vel møtt!

 

Å samle næringer til havs kan gi økt verdiskapning, samtidig som det frigir areal til andre som har havet som arbeidsplass.

 

Marine næringsparker – en kort oppsummering

Marine næringsparker er når to eller flere marine næringsaktiviteter finner sted innenfor samme område eller også på samme fysiske plattform. Dette kan bidra til økt verdiskapning, samtidig som det frigir areal til andre som har havet som arbeidsplass. Samlokalisering vil kunne bidra til reduserte kostnader og økt verdiskaping gjennom delt infrastruktur, samarbeid om tjenester for drift, overvåking, vedlikehold og beredskap.

Her er noen argumenter for hvorfor Utsira bør involvere seg og engasjere seg i marine næringsparker:

Økt verdiskapning: Marine næringsparker kan bidra til økt verdiskapning gjennom samarbeid og samlokalisering av marine næringsaktiviteter.

Reduserte kostnader: Samlokalisering vil kunne redusere kostnader gjennom delt infrastruktur og tjenester.

Bærekraftig utvikling: Marine næringsparker kan bidra til en bærekraftig utvikling av havøkonomien gjennom sirkulærøkonomi og samarbeid mellom aktørene.

Ringvirkninger på land: Marine næringsparker kan gi ringvirkninger på land gjennom økt sysselsetting og verdiskaping i nærliggende kystsamfunn.

Vi håper denne oppsummeringen gir en god forståelse av hva marine næringsparker er og hvorfor det er viktig for Utsira å involvere seg og engasjere seg i dette spennende området.

 

Norge har en ambisjon om å øke verdiskapningen fra havet. Eksisterende næringer endrer seg og nye kommer til. På sikt vil det bli større rift om de mest attraktive havområdene. Vi bør unngå en utvikling hvor konfliktnivået øker og klima- og naturkrisen forverres. Derfor er det viktigere enn noen gang å identifisere tiltak som kan bidra til mer verdiskapning uten å øke konfliktene. Et mulig tiltak er marine næringsparker.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterte innlegg

­Dato:   28. august Sted:      Krambuloftet Lunsj:  Noe å bite i 😊 Tema: Marine næringsparker – nye muligheter for samhandling til havs 12:30 Velkomst kaffe +

Fugl og havvind

På lik linje med Helgoland i Tyskland og Fair Isle ved Shetland, så er Utsira kjent for sitt sjeldne fugleliv. Øyene ligger langt ute til

Den Magiske Havvinden over Utsira

Et forslitt uttrykk. En klisje fra et hopetall av turistbrosjyrer. At dette stedet og hint er magisk. Men nettopp derfor. Magiske Utsira. Eller den magiske

nb_NONorwegian