Søk
Lukk denne søkeboksen.

Inspeksjon

Drifts- og vedlikeholdskostnader utgjør en betydelig andel i totalkostnaden til offshore vindkraft.

Offshore vindturbiner er eksponert for vær og vind. Dette krever jevnlig inspeksjon. Både av turbinblader og master, men også av det som befinner seg under havoverflaten. Med Utsira som dronebase, kan en på en meget kostnadseffektiv måte utføre droneinspeksjon av vindmøllene på Utsira Nord. Det være seg over vann, med droner og klatrende roboter, eller under vann med autonome ROVer. Alt styrt fra land på Utsira.

Ved Tau Autonomy Center tester selskap som Bluelogic og Oceaneering ut autonome ROV’er med subsea ladestasjoner. Dette er teknologi som kan gi store kostnadsbesparelser når det kommer til fremtidige subseainspeksjoner.

Inspeksjon av rotorblader

Å inspisere rotorbladene på en havvindmølle kan være en vanskelig og tidkrevende oppgave. Begrenset værvindu og hardt vær på sjøen skaper et utfordrende arbeidsmiljø, og nedetid gir tapte inntekter. Det er også høye kostnader knyttet til inspeksjoner, tilstandskontroller og reparasjoner.

Inspektion-turbine-utsira-nord
nb_NONorwegian