Søk
Lukk denne søkeboksen.

Substasjon

En eller flere offshore substasjoner vil utgjøre selve hjertet i en fremtidig offshore vindpark ved Utsira Nord, men de vil også være kostnadsdrivende. Utsira kommune vil derfor legge til rette for landområder på Utsira der en kan anlegge landfaste substasjoner. 

På det nærmeste vil Utsira nord ligge ca. 7 Km fra Utsira, og det å anlegge en substasjon på Utsira kan altså bety en betydelig kostnadsreduksjon for utbyggerne av Utsira Nord.

Substasjon utsira Nord
Credit: Equinor/ABB
nb_NONorwegian