Søk
Lukk denne søkeboksen.

Tradisjonelt fiske

I uminnelige tider har folk på denne flate øya midt i havgapet levd av fiske. Øya ligger midt i matfatet, folk her ute har levd av og for fisk i århundrer. Kvinnene styrte småbrukene, mens mennene var i båtene, som så mange andre steder. Inntil nokså nylig. 

De har fisket sild og makrell, sei og makrellstørje, torsk og lyr, de har fanget håkjerring, brugder og hval, og ikke minst hummer. 

Etablering av molo både i Norevågen og Sørevågen var to av de første statlige molo-anleggene i Norge, og var viktige for å gjøre havna brukbar og sikker for fiskeflåten. Med en trygg havn kunne fiskerne våge seg ut til Utsira i hardt vær, og de kunne få ly inne i vågen. På denne måten kunne fiskerne utnytte fisket bedre. 

Norges Fiskarlag organiserer enefiskere, lottakere og fiskebåtredere, og er således en forening både for det man i andre næringer ville kalle arbeidstakere og arbeidsgivere, såvel som enkeltmannsforetak. I Norge anses alle fiskere som personlig næringsdrivende, noe som har følger både når det gjelder skatt og velferdsordninger. 

For mer informasjon kan du kontakte Norges Fiskarlags lokallag på Utsira. 
UTSIRA FISKARLAG 
Skare 
5547 Utsira 
916 42 588 
einarthomassen@hotmail.com 
Einar Thomassen 

Teiner på kaien Utsira
Båter til kai Utsira
nb_NONorwegian